The Anh Easy English

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Khó khăn chỉ dành cho những người bỏ cuộc, thách thức dành cho những người thành công. Khó khăn hay thử thách do bạn quyết định
“Nỗ lực đúng hướng – luyện tập hàng ngày và đừng bao giờ dừng lại”. Love you all.

Course Content

1. WELCOME HƯỚNG DẪN
2. Từ Bỏ Tư Duy Học Tiếng Anh Truyền Thống
3. Going To The Zoo
4. Christmas Time
5. She Goes To The Nurse
6. hướng dẫn sử dụng 100 câu truyện ngắn
7. First Snow Fall
9. Học Tiếng Anh Mọi Nơi
Bonus