Coaching The Anh Intensive Club

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.

Course Content

I. Welcome
II. COACHING THE ANH INTENSIVE CLUB
II. Học Tập Chưa Bao Giờ Khó
III. Kỷ Luật Nhỏ Thành Công Lớn
IV. Làm Việc Hiệu Quả
V. Đừng Để Cảm Xúc Cản Trở Thành Công
VI. Phải Thành Công Để Chia Sẻ
VII. Kỹ Năng Thay Đổi Cuộc Sống
VIII. Sách Đã Thay Đổi Cuộc Đời Thầy Như Thế Nào
IX. Đừng Chỉ Giỏi Tiếng Anh