The Anh Lifetime English

Current Status
Not Enrolled
Price
VND5688000
Get Started
Khó khăn chỉ dành cho những người bỏ cuộc, thách thức dành cho những người thành công. Khó khăn hay thử thách do bạn quyết định
“Nỗ lực đúng hướng – luyện tập hàng ngày và đừng bao giờ dừng lại”. Love you all.

Course Content

1. Welcome Hướng dẫn
ĐỪNG CHỈ GIỎI TIẾNG ANH
2. A Kiss
3. Bubba's Food
4. changed
5. Day of the dead
6. drag
7. Ôn tập
Tổng Hợp Videos Ngắn
8. The race
Công Cụ Học Tiếng Anh nâng cao
9. secret love
10. Intimacy
11. tổng kết
12. bonus
1 of 2