The Anh Lifetime English

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Khó khăn chỉ dành cho những người bỏ cuộc, thách thức dành cho những người thành công. Khó khăn hay thử thách do bạn quyết định
“Nỗ lực đúng hướng – luyện tập hàng ngày và đừng bao giờ dừng lại” – Nguyễn Thế Anh (Founder The Anh English)

Course Content

1. Welcome Hướng dẫn
2. CỘNG ĐỒNG KHÔNG CHỈ GIỎI TIẾNG ANH
3. NGHE HIỂU TIẾNG ANH KHÔNG KHÓ - GRACE AND THE LITTLE DOG
4. ĐỪNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH BỒI NỮA - GRACE AND THE LITTLE DOG
5. AI CŨNG CÓ THỂ GIAO TIẾP THÀNH THẠO TIẾNG ANH - GRACE AND THE LITTLE DOG
6. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH KHÔNG KHÔ KHAN NHƯ BẠN NGHĨ - GRACE AND THE LITTLE DOG
7. ÁP DỤNG TIẾNG ANH VÀO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY
8. HỌC TỪ SAI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC
9. A DAY IN MIAMI - NÂNG TẦM TIẾNG ANH
10. SIÊU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
11. SUNNY AND SICK - TIẾNG ANH NÂNG CAO
12. XEM PHIM TIẾNG ANH
13. GIAO TIẾP TIẾNG ANH NÂNG CAO
14. TIẾNG ANH VỀ GIA ĐÌNH VÀ KINH DOANH
15. Công Cụ Học Tiếng Anh nâng cao
HƯỚNG DẪN EFFORTLESS ENGLISH - A KISS
1 of 2