The Anh Lifetime English

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Khó khăn chỉ dành cho những người bỏ cuộc, thách thức dành cho những người thành công. Khó khăn hay thử thách do bạn quyết định
“Nỗ lực đúng hướng – luyện tập hàng ngày và đừng bao giờ dừng lại”. Love you all.

Course Content

1. Welcome Hướng dẫn
2. CỘNG ĐỒNG KHÔNG CHỈ GIỎI TIẾNG ANH
3. NGHE HIỂU TIẾNG ANH KHÔNG KHÓ - A KISS
4. ĐỪNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH BỒI NỮA - A KISS
5. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH KHÔNG KHÔ KHAN NHƯ BẠN NGHĨ - A KISS
6. AI CŨNG CÓ THỂ GIAO TIẾP THÀNH THẠO TIẾNG ANH - A KISS
7. ÁP DỤNG TIẾNG ANH VÀO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY - A KISS
8. HỌC TỪ SAI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC - A KISS
9. Bubba's Food - Nâng Tầm Tiếng Anh
10. CHANGED - TIẾNG ANH NÂNG CAO
11. DAY OF THE DEAD - KHÔNG CÓ TỪ VỰNG NÀO LÀ KHÓ
12. DRAG - TIẾNG ANH VỀ GIA ĐÌNH VÀ KINH DOANH
13. Ôn tập
14. Tổng Hợp Videos Ngắn
15. THE RACE - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC CHIẾN
16. Công Cụ Học Tiếng Anh nâng cao
17. SECRET LOVE - TIẾNG ANH VỀ TÌNH YÊU VÀ CÔNG VIỆC
18. INTIMACY - TIẾNG ANH ĐỜI SỐNG
1 of 2