The Anh Lifetime English

Current Status
Not Enrolled
Price
VND4688000
Get Started
Khó khăn chỉ dành cho những người bỏ cuộc, thách thức dành cho những người thành công. Khó khăn hay thử thách do bạn quyết định
“Nỗ lực đúng hướng – luyện tập hàng ngày và đừng bao giờ dừng lại”. Love you all.

Course Content

1. Welcome Hướng dẫn
2. A Kiss
3. Bubba's Food
4. changed
5. Day of the dead
6. drag
7. Ôn tập
8. Intimacy
9. secret love
10. The race
11. tổng kết
12. bonus
13. Tổng Hợp Videos Ngắn
14. Webinar + Livestream Thành Công Nhất