The Anh QuickSpeak English

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Ai cũng có thể nghe nói được tiếng Anh dễ dàng!

Course Content

I. WELCOME
II. KHÔNG CHỈ GIỎI TIẾNG ANH
III. NGHE HIỂU TIẾNG ANH KHÔNG CẦN DỊCH
IV. KHÔNG NÓI TIẾNG ANH BỒI
V. GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÀNH THẠO
VI. NGỮ PHÁP TRỰC QUAN
VII. ÁP DỤNG TIẾNG ANH VÀO CUỘC SỐNG
VIII. CÔNG CỤ HỌC TIẾNG ANH