The Anh Ultimate Sales Leadership

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
“Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better.”

Course Content

CHƯƠNG I: TƯ DUY BẤT KỲ AI CŨNG CẦN VÀ CÓ THỂ GIỎI KINH DOANH
CHƯƠNG II: YẾU TỐ CƠ BẢN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG TRƯỜNG TỒN
CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ KINH DOANH CHO MỌI LĨNH VỰC
CHƯƠNG IV: HIỂU SẢN PHẨM HOẶC KHÔNG CÓ GÌ
CHƯƠNG V: MARKETING - GIỎI MÀ KHÔNG AI BIẾT LÀ THẢM HỌA
CHƯƠNG VI: BÁN HÀNG THÀNH CÔNG MÃI MÃI