Phân Biệt Danh Từ Đếm Được và Không Đếm Được trong Tiếng Anh: Bí Quyết Cực Dễ

Xin chào các bạn, đây là Nguyễn Thế Anh từ “The Anh English.” Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề quan trọng trong việc học tiếng Anh – phân biệt danh từ đếm được và không đếm được. Đây là một trong những khái niệm cơ bản mà bạn cần nắm vững để có thể sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Và tôi hứa rằng chúng ta sẽ làm điều này một cách cực kỳ dễ dàng!

Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh

Danh Từ Đếm Được (Countable Nouns)

Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu với danh từ đếm được. Đây là những danh từ mà bạn có thể đếm được bằng số. Ví dụ, bạn có thể nói “one book” hoặc “three apples.” Điều quan trọng là danh từ đếm được luôn đi kèm với các từ đếm như “one,” “two,” “three,”… và được sử dụng trong các trường hợp cần xác định số lượng cụ thể.

Ví dụ:

  • one car (một chiếc xe hơi)
  • five dogs (năm con chó)

Danh Từ Không Đếm Được (Uncountable Nouns)

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh từ không đếm được. Đây là những danh từ mà bạn không thể đếm được bằng số. Thay vì sử dụng số lượng, chúng ta sẽ sử dụng các từ khác để thể hiện mức độ hoặc lượng của chúng. Ví dụ, bạn không thể nói “two waters,” nhưng bạn có thể nói “two glasses of water.”

Ví dụ:

  • water (nước)
  • rice (gạo)

Cách Dễ Dàng để Phân Biệt

Bây giờ, chúng ta đã biết sự khác biệt giữa danh từ đếm được và không đếm được. Nhưng làm thế nào để nhớ điều này một cách dễ dàng? Hãy để tôi chia sẻ với bạn một số ví dụ thú vị và dễ nhớ:

  1. Danh Từ Đếm Được (Countable Nouns): Hãy tưởng tượng một hộp. Bạn có thể đặt các danh từ đếm được vào hộp này vì chúng có thể đếm được bằng số.
  2. Danh Từ Không Đếm Được (Uncountable Nouns): Hãy tưởng tượng một hồ bơi. Bạn không thể đếm được nước trong hồ bơi bằng số, nhưng bạn có thể sử dụng “lượng” nước bằng cách sử dụng các đơn vị đo lường như “liters” hoặc “gallons.”

Với những ví dụ và hình ảnh này, bạn sẽ nhớ được sự khác biệt quan trọng giữa danh từ đếm được và không đếm được một cách dễ dàng.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm vững cách phân biệt danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh. Hãy thử áp dụng kiến thức này vào việc học tiếng Anh của bạn và bạn sẽ thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Hãy xem video mới của tôi về chủ đề này để có thêm ví dụ cụ thể và thực hành. Chúc bạn học tiếng Anh thật hiệu quả!

Để biết thêm về The Anh English và cách bạn có thể tham gia vào hành trình học tiếng Anh mới, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Đăng Ký Nhận Tài Liệu Và Hướng Dẫn Tự Học Tiếng Anh Miễn Phí:

https://theanhenglish.gr8.com/

Đăng ký Youtube The Anh English – Nơi Lưu Trữ Toàn Bộ Videos Hướng Dẫn Miễn Phí:

https://www.youtube.com/channel/UCbWDK2pwwar7emNWt5mfIRw?sub_confirmation=1

Mua Sách “Tôi Học Tiếng Anh Từ Con Số Âm” – Cuốn Sách Giúp Bạn Tiết Kiệm Hàng Chục Năm Học Tiếng Anh:

https://theanhenglish.com/sach/

Facebook Fanpage:

https://www.facebook.com/theanhenglish

Website The Anh English:

https://theanhenglish.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *