Sách Tôi Học Tiếng Anh Từ Con Số Âm

189.000 

Category:

Cuốn sách có thể tiết kiệm nhiều năm học tiếng Anh lan man cho mọi người.

Từng 10 năm học theo kiểu trường lớp truyền thống không mang lại hiệu quả, tôi đã từ bỏ để học tiếng Anh như một ngôn ngữ và có được thành công nhanh chóng. Tôi tiếc khi bạn đang nỗ lực nhưng không đúng hướng. Đừng đi mãi lối mòn cũ nữa, tiếng Anh không khó như bạn nghĩ đâu. Tôi làm được thì bạn cũng sẽ làm được.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sách Tôi Học Tiếng Anh Từ Con Số Âm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *