Học tiếng Anh bằng cách xem phim hiệu quả

Tự Học Tiếng Anh Qua Phim: Thay Đổi Cách Học Hiệu Quả với The Anh English

Khá nhiều bạn phàn nàn với tôi rằng, xem YouTube hay phim bằng tiếng Anh quá khó, không nghe được người ta nói gì. Tôi cũng thế thôi, mới đầu cũng chẳng hiểu gì cả. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ tôi không hoảng sợ khi không hiểu gì. Thậm chí dù có sợ …

Tự Học Tiếng Anh Qua Phim: Thay Đổi Cách Học Hiệu Quả với The Anh English Read More »