từ lười học tiếng Anh sang nghiện học tiếng Anh

Vượt Qua Lười Học Tiếng Anh: Những Bài Học Từ Hành Trình Của Tôi

Nếu bạn cho rằng việc mình thất bại khi học ngoại ngữ là do bạn lười thì tôi không có gì phản bác cả vì có thể là bạn lười thật. Nhưng đau đớn thay khi có nhiều bạn học trên cả mức chăm chỉ cũng vẫn thất bại bình thường, trong đó hình như …

Vượt Qua Lười Học Tiếng Anh: Những Bài Học Từ Hành Trình Của Tôi Read More »