Tiếng Anh không khó như bạn nghĩ

Có Cần Học Bảng Phiên Âm Tiếng Anh?

Bảng phiên âm tiếng Anh IPA Là một người học tiếng Anh, các bạn hẳn không lạ gì bảng phiên âm quốc tế IPA (International Phonetic Alphabet). Ví dụ: /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/ language. Về cơ bản, IPA là hệ thống các ký hiệu ngữ âm được các nhà ngôn ngữ học tạo ra và sử dụng, nhằm …

Có Cần Học Bảng Phiên Âm Tiếng Anh? Read More »